• Ivaretakelse av barn som pårørende i hjemmesykepleie 

      Gulliksen, Helene; Sæter, Anders Moe (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: Barn som pårørende har tilbake i tid fått liten eller ingen oppfølging når en forelder er alvorlig syk. I 2010 kom det en lovendring som gav helsepersonell en plikt til å ivareta barn som pårørende. Barn står i ...