• Anerkjennelse av elevers identitet i Tanzania : et case studie 

      Jacobsen, Mari (Master thesis, 2012)
      Norsk: Min problemstilling Hvordan anerkjenner tanzaniansk skole elevenes identitet? Forskningsspørsmål: 1. Hvordan jobbes det med identitetsskapende arbeid i en tanzaniansk ungdomsskole? 2. Hvordan opplever elevene i ...