• Hva vektlegger rektor i arbeidet med å forebygge mobbing? 

      Jorkjend, Marit Landheim (Master thesis, 2018)
      Norsk: Formål med denne masteroppgaven er å få rektorenes fortelling om hva de vektlegger i arbeidet med forebygging av mobbing. Et ønske med studien er at funnene kan være til nytte med tanke på hva som kan være viktige ...