• Hvorfor velger personell med teknisk kompetanse å slutte i Hæren? 

      Hellebergshaugen, Thea; Kaarvaag, Stine Stener; Kaarvaag, Dag Johnny Stener (Master thesis, 2023)
      Fra et organisasjons- og ledelsesperspektiv, er det i dag viktigere enn noen gang at organisasjoner evner å holde på sine ansatte, samt kompetansen og erfaringen disse besitter. Dette er spesielt viktig i en organisasjon ...