• Administrativ styring av kommuner i økonomisk ubalanse 

   Hornæs, Anne-Lise; Kaatorp, Liv; Haugan, Frode (Master thesis, 2011)
   I denne studien har vi beskrevet fem kommuner som har, eller nylig har hatt økonomiske vansker. Fokuset har vært rådmannsrollen og hvilke strategier de forskjellige rådmennene velger for å bidra til å få kommunen i økonomisk ...
  • Idégrunnlag i kommunalt psykisk helsearbeid 

   Kaatorp, Liv; Holte, Jan Stensland; Hummelvoll, Jan Kåre (Notat;02/2003, Working paper, 2003)
   Denne studien er en del av samarbeidsprosjektet: Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. Notatet er et resultat av samtaler om verdigrunnlagets betydning i det kommunale psykiske helsearbeidet ...