• Hvordan beskytte pasienter med demens 

      Kalsveen, Tone; Mostue, Jill Jeanette (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta autonomi når pasienter med demens motsetter seg nødvendig helsehjelp? Avgrensning og presisering: Det ble valgt ut tre temaer for årets bacheloroppgave. Vi valgte temaet: ...