• ”Pårørende som ressurs” 

      Kavli, Maren Hanem; Østgård, Guro Skogstad (Bachelor thesis, 2015)
      Problemstilling: Hvordan vi som sykepleiere kan samhandle med pårørende for å styrke deres ressurser for at de skal oppnå mestring i hverdagslige situasjoner, når de har barn med ADHD? Bakgrunn og hensikt: I praksis har ...