• Oral helse hos pasienter på sykehus 

      Kazmi, Farhat; Sigurjonsdottir, Iris (Bachelor thesis, 2016)
      Tittel: Oral helse hos pasienter på sykehus Engelsk tittel: Oral health among hospitalised patients Innledning: Dårlig oral helse hos sykehusinnlagte pasienter kan øke risiko for utvikling av sykehuservervet infeksjoner ...