• Selvkost for kommunale tjenester 

      Kittilsen, Bjørn (Master thesis, 2014)
      En direkte innfallsvinkel til selvkost som tema var et regnestykke fra 2007: hvordan kan det ha seg at fire ganske like kommuner innen samme fogderi hadde så forskjellig inntektsstruktur? Alle var medeiere i samme vannselskap ...