• Karrierekompetanselæring i ungdomsskolen 

      Lafton, Silje Strand (Master thesis, 2018)
      Denne studien har hatt til hensikt å utforske hvordan et samarbeid mellom skole og arbeidsliv kan være med å bidra til å utvikle karrierekompetanser hos elever i ungdomsskolen. Viktige fokusområder har vært struktur i ...