• Tilpasset opplæring og samarbeid skole-hjem. 

      Lahlum, Julie (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Elevene har rett på en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger, og prinsippet om tilpasset opplæring skal hjelpe elevene til å realisere sitt faglige og sosiale potensiale. I dagens skole er det ...