• Kommunikasjon med kreftsyke barn 

      Gaustad, Therese; Lande, Veronica Sanchez (Bachelor thesis, 2014)
      Denne bacheloroppgaven handler om hvordan en sykepleier best kan kommunisere, for å oppnå sykdomsforståelse og trygghet hos et kreftsykt barn. Sykepleierteoretikeren som vi har basert oss på i denne oppgaven er Joyce ...