• Blanke ark 

      Sommerstad, Kari Lisbeth; Leteng, Ida (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan kan sykepleiers holdninger til ruspasienter, innlagt i sykehus, påvirke smertelindringen? Hva skal til for å endre sykepleiers holdninger? Bakgrunn: Vi ønsket å lære mer om temaene rusmisbruk og ...