• Veiledning for å bedre søvnhygienen hos pasienter med schizofreni 

      Magnusson, Elin; Sorknes, Therese Hatlevik (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: Lidelsen schizofreni har, gjennom psykiatripraksisen, fanget vår interesse. Vi har fått inntrykk av at det er lite fokus på behovet for søvn. Vi vet at veiledning er en viktig sykepleiefunksjon. Liv Strand tar ...