• Pasienter med Parkinsons sykdom og fysisk aktivitet 

      Muteba, Grace Kanjinga; Nakure, Josephine (Bachelor thesis, 2017)
      Hensikt: Vi vil belyse hvordan sykepleiere i hjemmesykepleie kan bidra til fysisk aktivitet hos hjemmeboende pasienter med Parkinsons sykdom. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleiere i hjemmebasert omsorg bidra til ...