• Livets siste reise 

      Nymoen, Hilde; Brekke, Charlotte (Bachelor thesis, 2015)
      Nesten halvparten av alle dødsfall i Norge skjer i et sykehjem. Samhandlingsreformen og verdighetsgarantien sier at den palliative omsorgen skal være godt tilrettelagt for den døende og deres pårørende. Vi har funnet ...