• Alle elever skal få muligheten til å lære 

      Nysæter, Mia Kristine Furuseth (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Hensikten med denne oppgaven var å undersøke ulike aspekter ved tilpasset opplæring. Jeg var interessert i å finne ut hva som lå i begrepet, finne ut hva teori sier om hva tilpasset opplæring er, hva som må til for ...