• De eldste barnas utelek i barnehagen. 

      Nystuen, Randi Synøve (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Temaet for min bacheloroppgave er «De eldste barnas utelek i barnehagen». Uteleken ses som en viktig del av den norske barnehagekulturen, og i min oppgave har jeg søkt å finne hvilke kvaliteter denne leken gir barna. ...