• Må du virkelig tvinge meg til å dusje? 

      Jakobsen, Ida; Odden-Mæleng, Jorid (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hvordan forebygge tvang hos pasienter med demenssykdom som har utfordrende atferd? Avgrensning: Vi velger av praktiske årsaker å bruke begrepet ”pasient” og videre omtale pasienten med ”han”. Vi bruker ...