• Hva er formålet med kroppsøvingsfaget? 

      Hagen, Krister (Master thesis, 2015)
      Norsk sammendrag: Kroppsøving er et fag med gode muligheter for læring og mestring gjennom bevegelse. Det har også et formål om å skape livslang bevegelsesglede. Faget er kritisert for å vektlegge instrumentelle formål i ...