• Hva med meg? - barn av en psykisk syk forelder 

      Rønning, Tonje Elise; Høines, Sandra (Bachelor thesis, 2015)
      Hensikten med oppgaven er å oppnå bredere forståelse og økt kunnskap om hvordan sykepleier kan styrke opplevelsen av mestring, hos ungdom av forelder med psykisk lidelse. - Problemstilling: Hvordan kan sykepleier styrke ...