• Norges-image blant utenlandske turister 

      Rønningen, Martin (Forskningsrapport;77, Research report, 2001)
      Temaet for denne forskningsrapporten er Norges-image blant utenlandske turister. Problemstillingene dreier seg om hvilke image utenlandske turister har av Norge som feriemål, og hvilke forhold som bidrar til å forklare ...