• Skillet mellom påførte lidelser og mestring 

      Radich, Thomas Marthinsen (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: «Hvordan kan sykepleieren gjennom den veiledende og pedagogiske funksjon forebygge luftveisinfeksjon hos pasienter med langt kommen KOLS?». Avgrensning: Forebyggingen av luftveisinfeksjoner er en svært ...