• Veiledning til livsstilsendring 

      Ramskjær, Inger Marit Eknes; Strand, Marte Bryhn (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere veilede pasienter som står i fare for iskemisk hjertesykdom til livsstilsendring? Bakgrunn: Iskemiske hjertesykdommer rammer i dag flere yngre mennesker, grunnen til dette kan være ...