• Barn og diabetes type 1 

      Ramstad, Marte Elise; Sagbakken, Sina Bekkelund (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: Vi har valgt denne problemstillingen fordi diabetes type 1 er svært utbredt hos barn i Norge. Videre har vi lite erfaringer med barn og ønsket å lære mer om denne pasientgruppen. Vi ønsket videre å se på hvordan ...