• «Vi trenger mat, kan du se det?» 

      Noori, Hesho; Sahal, Ikram Abdiasiis (Bachelor thesis, 2015)
      Bakgrunnen for valg av tema er basert på vår erfaring om at eldre pasienter på sykehjem er mest utsatt for å bli underernært. Spesielt eldre pasienter med demens er de som er mest utsatt for å bli undernært. Hensikten med ...