• Tvang og sykdom med demens 

      Beck-Larsen, Christine F.; Solberg, Cecilia (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til forebygging av tvang? Avgrensing av problemstillingen: Tvang i sykehjem er et problemområde som inneholder flere aspekter. Et aspekt er tvang ved bruk av tvangsmidler som ...