• Brukermedvirkning: et likeverdig samarbeid 

      Arnesen, Elise; Tangen, Ida Mari Skare (Bachelor thesis, 2017)
      Oppgavens formål: Å belyse hvilke faktorer som kan spille inn for sykepleiers tilrettelegging for brukermedvirkning hos pasienter som er isolerte, og å øke bevissthet rundt hvordan dette kan gjennomføres på en faglig ...