• Høstetidspunktforsøk i gras 

      Ulberg, Ole Jakob (Bachelor thesis, 2016)
      Høstetidspunktet er den viktigste faktor for energiinnhold i grovfôret og avling (Norsk Landbruksrådgivning, s.a.). Avling og energiinnhold i fôret betyr mye for økonomien i årets produksjon av kjøtt, mjølk eller salg av ...