• «Når hukommelsen svikter…» 

      Ulsletten, Silje; Trøan, Julie Ovidia (Bachelor thesis, 2016)
      Tittel: «Når hukommelsen svikter… » «When memory fades… » Bakgrunn: For valg av tema er vårt engasjement for demensomsorgen, samt selvopplevde erfaringer som har fått oss til å tenke over pårørende i hjemmet og hvordan ...