• Kroppsøving og motivasjon 

      Ulvin, Emil (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: - Hvordan kan medbestemmelse ha innvirkning på elevers indre motivasjon til aktivitet i kroppsøving? Metode: Litteraturstudie. Jeg benytter meg av tidligere forskning og annen relevant data for mitt ...