• Nye øyne, nytt liv 

      Grøtli, Elisabeth; Viken, Mari (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til endring av livsstil hos pasienter med diabetes type 2? Avgrensning: Vi har valgt å bruke begrepet ”sykepleier”, ”pasient” og navnet til pasienten i casen. I følge ...