• Fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet hos slagpasienter 

      Vikman, Ingrid (Bachelor thesis, 2014)
      Forfatter Ingrid Vikman Oppgavens tittel Fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet hos slagpasienter. Problemstilling Hvilken effekt har fysisk aktivitet på den helserelaterte livskvaliteten til slagpasienter? - ...