• Prevalens av metabolsk syndrom i ulike sosioøkonomiske grupper 

      Lien, Ann Helen (Bachelor thesis, 2015)
      Helse varierer i stor grad mellom ulike sosioøkonomiske grupper og anses som en stor folkehelseutfordring. Livsstilsrelaterte sykdommer er et stadig økende problem, hvor metabolsk syndrom de senere årene har fått mye ...