• Arbete, familjeliv och återhämtning: En explorativ studie om ”tredje skiftet” 

      Ericsson, Ulf; Petterson, Pär; Rydstedt, Leif W; Eklund, Elin (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      Med utgångspunkt i dygnsberättelser undersöker föreliggande studie förutsättningar för återhämtning. Baserat på gruppintervjuer och en dagboksstudie med anställda på ett svenskt försäkringsbolag fokuserar vi relationen och ...