• Ecophysiology of moose Basic physiology and responses to stressors 

      Græsli, Anne Randi (PhD Thesis in Applied Ecology and Biotechnology;32, Doctoral thesis, 2022)
      Hvordan dyr responderer på menneskelig aktivitet og klimaforandringer, er nøkkelspørsmål i økologisk forskning. Utviklingen av biologgere og mulighetene til å kombinere forskjellige typer sensorer har gjort det mulig å ...