• Barns kartlesing: et samspill mellom kartleser, kart og terreng 

      Sigurjónsson, Thorsteinn (Doctoral thesis, 2007)
      I denne avhandlingen rettes fokus mot kartlesing i orientering, der kartlesingsprosessen betraktes som en helhet bestående av kartleseren, kartet og terrenget; et kartlesingsøkosystem. Det tas utgangspunkt i at kartleserens ...