• Marked og velferd 

      Østre, Stein (Textbook, 2012)
      Intensjon og innhold Hensikten er å forklare hvorledes et marked fungerer i et samspill mellom tilbud og efterspørsel. Utgangspunktet er altså ”hva en ikke-økonom trenger å vite om markeder” og ikke hva som det er vanlig ...