• En kvalitativ studie av åtte 10. trinn jenters opplevelser av hverdagen med skole, fritid og sosiale medier 

   Arnesen, Ann-Julie; Raknes, Fredrik (Master thesis, 2020)
   Med denne masteroppgaven har vi hatt som mål å få innsikt i hvordan jenter ved 10. trinn opplever sin hverdag med skole, fritid og sosiale medier. Disse tre arenaene har vi valgt ut på bakgrunn av ungdataundersøkelsene, ...
  • Naturfag med egne ord 

   Storødegård, Ane (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Problemstillingen min for denne oppgaven er: ”Hvordan kan rollespill i klasserommet påvirke elevens begrepslæring i naturfag?”. For å undersøke dette har jeg brukt min praksisperiode til å utføre et rollespill ...