• Rapport migrasjonsprosjektet 

      de Souza, Peter (Working paper, 2014)
      Rapporten om migrasjonsprosjektet er en del av prosjektet ”Demografiske utfordringer i Hedmark og Dalarna” som Grensekomiteen Hedmark-Dalarna har arbeidet med i 2013 . I rapporten presenterer Peter De Souza fra Høyskolen ...