• Tidlig identifisering av Sepsis 

      Mathisen, Christoffer Hagen; Bakke, Stian (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: «Hvordan kan sykepleiere tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sengepost i somatisk sykehus». Metode: Litteraturstudie. Drøfting: I oppgaven drøftes det i hovedsak hvordan sykepleiere kan oppdage ...