• Når helse og prestasjon kolliderer 

      Nygaard, Julie; Hedstrøm, Thea (Bachelor thesis, 2015)
      I dagens samfunn er forekomsten av spiseproblemer økende blant unge jenter. Medvirkende årsaker til spiseproblemer er lav selvfølelse og misnøye med egen kropp. Ungdom blir lett påvirket av det som legges ut på blogger og ...