• Intervju av bakkebyråkraten i lys av Gadamer 

   Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (Notat;04/2012, Working paper, 2012)
   Norsk: Dette essayet i vitenskapsteori og forskningsetikk presenterer noen sentrale elementer i Hans-Georg Gadamers filosofi, og belyser noen utfordringer tilknyttet å intervjue i lys av dette. Jeg forklarer Gadamers ...
  • Redegjørelse for og drøfting av Aksjonsforskning og Hermeneutikk. 

   Lervik, Monica Johannesen (Working paper, 2013)
   Fra innledningen: Dette essayet tar utgangspunkt i et tidligere gjennomført prosjekt i emnet «praksisnær forskning». Det tidligere prosjektet gikk ut på å undersøke hvordan min undervisningspraksis påvirket studentenes ...