• Barnebeskyttelseskonvensjonen, Haagkonvensjonen 1996 (Del I) 

   Kvisberg, Torunn Elise (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen handler om barnebeskyttelseskonvensjonen – Haagkonvensjonen 1996 – og dens betydning i norsk rett. Konvensjonen har regler om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om beskyttelse av ...
  • Barnebeskyttelseskonvensjonen, Haagkonvensjonen 1996 (Del II) 

   Kvisberg, Torunn Elise (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen er en fortsettelse av Kvisbergs artikkel i nr. 1 for 2019 med samme overskrift. Den omhandler barnebeskyttelseskonvensjonen – Haagkonvensjonen 1996 – og dens betydning i norsk rett. Konvensjonen har regler om ...