• Barn av Jehovas vitner i Skolen 

      Medlie, Kristian Aagaard-Nilsen (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne oppgaven omhandler barn av Jehovas vitner i skolen, hvilke utfordringer de kan møte på og hvordan lærere kan møte disse utfordringene på skolen og i undervisningssammenheng. Lærerens rolle vil, gjennom ...