• Hvordan forebygger helsesøster overvekt i barneskolen? 

   Myrkaskog, Silje Grønningen (Student paper, others, 2016)
   Nøkkelord: Forebygge, overvekt, barn, barneskolen, helsesøster. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å få innsikt i hvordan helsesøster kan forebygge en videre utvikling av overvekt hos barn i barneskolen der overvekt ...
  • ”Overvekt, stress og mental trening” 

   Krisiansen, Marte (Master thesis, 2015)
   Norsk sammendrag: Tittel: En kvalitativ studie som omhandler overvekt, stress og mental trening Hensikt: Problemområdet jeg vil ta for meg i dette studiet er vektproblemer, stress og hvordan disse to faktorene påvirker ...
  • Psykiske lidelser som underliggende årsaker til overvekt og fedme 

   Verpe, Malene (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Malene Verpe Oppgavens tittel: Psykiske lidelser som underliggende årsaker til overvekt og fedme. Problemstilling: “Hvilken rolle spiller depresjon og angst i utvikling av overvekt og fedme i dagens ...