• "Bare en narkoman" 

   Nilsen, Mari; Lindberg, Ingeborg Ystaas (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: ”Bare en narkoman”, ”Just an addict”. Problemstilling: ”Hvordan ivaretar sykepleiere opioidavhengige pasienter med behov for smertebehandling på somatisk sykehus?”. Kort beskrivelse av oppgaven: Oppgaven tar for ...
  • Når livet er smertefullt 

   Sletner, Hanne Berit; Schulstad, Maria Jeanette (Bachelor thesis, 2015)
   Tradisjonell tilnærming med medikamenter mot kroniske smerter viser ikke signifikant tilfredshet med opplevd grad av helse. Fjerstad (2010), skriver om problemene knyttet til en dualistisk tilnærming til kroppen der ...
  • ”Pasienter med demens opplever et smertehelvete uten ord” 

   Rasmussen, Hege Vanessa; Nytrø, Terese Helmersen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: I praksis har vi møtt pasienter med alvorlig grad av demens som på grunn av redusert språkfunksjon ikke kan uttrykke seg verbalt. Flere pasienter hadde utfordrende adferd som roping, vandring og irritabilitet. ...