• Endelig hjemme - Glede og utfordringer 

   Haugstad, Elise Furuholmen (Student paper, others, 2016-09-30)
   Tittel: Endelig hjemme- Glede og utfordringer. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å få økt kunnskap om hvordan helsesøster best kan møte premature og deres foreldre når de utskrives fra sykehuset. Helsestasjonen har ...
  • Exploring the development of school readiness in kindergarten in Norway : A case study of the implementation of the Gausdal Model 

   Finstad, Kari Larsson (Master thesis, 2015)
   English abstract: Background: This research was initiated by a request from Gausdal municipality to have a master’s thesis written about the sensori-motoric project the Gausdal Model. One of the aims of the Gausdal Model ...
  • «Mammaen min kan være syk i tankene sine..» 

   Fleischer, Karen Konstanse; Andersen, Malin Backholm (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Mammaen min kan være syk i tankene sine…» «My mother can be sick in her thoughts…» Bakgrunn: Valget av temaet kommer av vår interesse for barn som pårørende til psykisk syke foreldre, samt våre erfaringer som har ...
  • «Når mor ikke vil leve» 

   Sønju, Annicka Bunes; Nilsen, Caroline Kristine (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Når mor ikke vil leve» Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere skape trygghet og mestring i møte med barn som har en suicidal forelder? Hensikt: Vi ønsker å belyse sykepleierens ansvar og funksjon i ...