• Ledelse og motivasjon i banksektoren 

      Nordahl Lie, Henriette (Bachelor thesis, 2016)
      Oppgavens formål er å undersøke et utvalg mellomledere i banksektoren for å kartlegge hvilke ledelsesformer de anvender. Vi vil fokusere på hvordan de forsøker å motivere sine ansatte. Grunnet dette har vi kommet frem til ...