• Empowerment som sikkerhetsfaktor i kriminalomsorgen 

      Jensen Normann, Tom Are (Master thesis, 2017)
      I denne kvalitative studien ønsket jeg å argumentere for at økt bruk av menneskelige relasjoner, og empowerment som tilnærming vil øke graden av sikkerheten i kriminalomsorgen på kort- og lang sikt. For å svare på ...